0 Comments
ออกแบบระบบ automation

การออกแบบระบบ Automationนั้น สำคัญฉไน ?

ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศได้ลดปริมาณคนทำงานลงไปเยอะมาก และเลือกใช้ระบบ Automation เข้ามาแทน เพราะการลงทุนกับการออกแบบระบบ Automation นั้นถึงจะหนักในครั้งแรก แต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่ากว่าการจ้างคนมาทำงานมาก โดยเฉพาะความอึด ถึก ทน และความไว ซึ่งเราต้องยอมรับจริงๆ ว่าระบบ Automation นั้น คุ้มค่าคุ้มราคาเสียเหลือเกิน และหากคุณยังไม่เก็ทยังมองไม่ออกว่าระบบ Automation นี้ดีอย่างไร บทความนี้ช่วยให้คุณกระจ่างได้แน่นอน ข้อดีของระบบ Automation ข้อดีของระบบ Automation : ลดต้นทุน เพราะระบบ Automation ช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานทำให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บหรือ Downtime ข้อดีของระบบ Automation : เพิ่มคุณภาพ เพราะระบบ Automation นั้นเป็นสิ่งที่มีความแม่นยำสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงและทำงานในรูปแบบพิเศษที่มนุษย์ไม่อาจทำได้ ข้อดีของระบบ Automation : เพิ่มความสามารถในการผลิต เพราะระบบ Automation มีการทำงานภายใต้เงื่อนไขอันจำกัด เช่น สถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่อย่างนั้นจะสูญเสียอย่างมาก  ข้อดีของระบบ Automation […]