5 ข้อควรระวัง และ การรักษาตู้ MDB ที่ควรรู้ไว้

Circuit Bee  > Technology >  5 ข้อควรระวัง และ การรักษาตู้ MDB ที่ควรรู้ไว้
0 Comments
ตู้MDB

ตู้เมนสวิตซ์นั้นเชื่อว่าทุกโรงงานนั้นจะต้องมีตู้นี้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นตู้ที่จำเป็นต่อโรงงานอย่างมาก และ ยังเป็นตู้ที่คอยควบคุม ไฟฟ้าภายในโรงงานต่าง ๆ เกือบจะทั้งโรงงาน ซึ่งตู้MDB นั้นเป็นตู้ที่มีความละเอียดอ่อนสูงมากเนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ มีอุปกรณ์อื่น ๆ อีกกมากมาย ดังนั้นในบทความนี้สำหรับคนที่เป็นช่างซ่อมบำรุง หรือ คนที่ต้องการจะดูแลตู้MDB นั้นเรามีข้อควรระวัง และ ข้อดูแลการรักษาตู้MDB กันนะครับว่าจีมีข้อควรระวังในเรื่องอะไรบ้าง   

ห้ามนำ ของเหลว น้ำต่าง ๆ มาไว้ใกล้ตู้MDB เด็ดขาด  

อย่างที่กล่าวไปว่าตู้MDB นั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งของที่ทำให้ตู้MDBนั้นมีโอกาสที่จะเสียหายมากที่สุดนั้นคือ ของเหลว เนื่องจากเป็นของที่ไม่ถูกกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ไฟฟ้า อย่างมากดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังเลยนั้นคือในเรื่องของน้ำและของเหลวต่าง ๆ นั้นห้ามนำมาใกล้กับตู้ MDB เด็ดขาดไม่เช่นนั้นอาจจะทำใหตู้เกิดความเสียหายได้นะครับ  

ฝุ่น 

ตู้MDB นั้นเป้นตู้ที่มีขนาดใหญ่ดังนั้น เราควรหาเวลามาดูแลเป็นพัก ๆบ้างนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีฝุ่นเข้าไปที่ตู้ได้ ซึ่งอาจจจะทำให้ตู้นั้นเกิดอาการ “ช็อต” เอาได้  ดังนั้นควรจัดหาคนมาเพื่อคอยดูแลรักษในเรื่องของความสะอาด และ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้น ตู้อาจจะเสียหายเพียงแค่ ฝุ่นเอาได้นะครับ  

หากเจอความผิดปกติให้ควรหาสาเหตทันที  

อย่างที่กล่าวไปว่าตู้MDB นั้นคอยที่จะจ่ายไฟและดูไฟต่าง ๆ ภายในโรงงานหรือองกรณ์ซึ่งถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะต้องรีบสาเหตทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดอาการขัดข้องทางระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นสายไฟ หรือ ความผิดปกติของตู้เอง ที่ทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง  ดังนั้นในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องนั้นเราจะต้องหาสาเหตุให้เร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายเอาได้นะครับ  

ไม่ควรมีกิจกรรมอะไรภายในระยะของตู้  

ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือ ตู้กดน้ำเองก็ไม่ควรที่จะนำมาไว้อยู่ใกล้ ๆ ตู้MDB เด็ดขาดนะครับเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายเอาได้ดังนั้นตู้MDB และพื้นที่ในระยะใกล้ ๆ นั้นไม่ควรจะมีอะไรอยู่เลย และควรมีป้ายเตือนไวว่าอันตรายด้วยเช่นกันเผื่อคนที่ไม่ทราบจะได้ไม่เข้ามาใกล้  และ ตู้กดน้ำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เองก็ควรไปตั้งที่อื่นที่ไม่ใกล้กับรัศมีนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายเอาได้นะครับ  

ควรมีการบำรุงรักษาประจำปีเสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือองกรณ์ต่าง ๆ นั้นควรจะมีการบำรุงรักษาตู้MDBประจำปีเสมอ หรือไม่ต้องเป็นการดูแลประจำปีก็ได้ แต่เพียงแค่ให้มีการรักษาตู้MDB เพื่อที่คอยป้องกัน และ รักษาอายุการใช้งานให้มากขึ้นไม่เช่นนั้นหากปล่อยปะละเลยอาจจะทำให้อายุการใช้งานนั้นสั้นลง และ อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของระบบไฟฟ้าต่าง ๆ และ อาจจะทำให้เป็นอันตายถึงชีวิตได้เลยนะครับ  

ตู้MDBนั้นค่อนข้างมีความสำคัญในโรงงานหรือ องกรณ์ต่าง ๆ นะครับ เนื่องจากว่าบางครั้งโรงงานอุตสาหกรรมบางโรงงานนั้นอาจจะใช้ไฟฟ้าในการใช้งานกระบวนการผลิตดังนั้นตู้MDBจึงค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในแง่ผลประโยชน์ และ การควบคุมไฟฟ้าดังนั้นเราควรจะดูแลตู้MDBให้ดีด้วยเช่นกันไม่เช่นอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรือ ทางโรงงานอาจจะเสียผลประโยชน์เอาได้นะครับถ้าหากไม่ดูแลให้ดีพอ ดังนั้นการดูแลรักษาจึงค่อนข้างสำคัญด้วยเช่นกัน