เครื่องลดความชื้น “กับเรื่องที่สำคัญ”

0 Comments

 เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม นั้นเป็นหนึ่งในอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่หลากหลายอย่างมาก และ มีการใช้งานที่แพร่หลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งในอุตสาหกรรมนั้น ซึ่งในอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งในเรื่องของ ที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าหลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องใช้ “เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม” ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม” กันนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรที่เรานั้นจะต้องรู้บ้าง มาลองดูกันดีกว่านะครับ

เครื่องลดความชื้นคืออะไร

            เครื่องลดความชื้นนั้นเป็นหนึ่งในอปุกรณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม เพราะว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นจะมีเรื่องของความชื้นและ ค่าความสัมพันธ์กัน  ซึ่งในเรื่องของความชื้นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าหากว่า ในอุตสาหกรรมนั้นถ้าหากว่าไม่มีความลดชื้นนั้นอาจจะทำให้ภายอุตสาหกรรมนั้นเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น  การผลิตต่าง ๆ หรือ ในขั้นตอนการควบคุมการเก็บสินค้านั้นจะต้องมีการจัดเก็บ และ ควบคุมความชื้นไว้ด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ในขั้นตอนต่าง ๆ นั้นเกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยเช่นกัน  จึงจะต้องมีการรักษาอุณหภูมิ และ มีการควบคุมความชื้นให้มีมาตรฐานมากกว่า

เครื่องลดความชื้น แบ่งออกเป็นกี่แบบ

            ในเรื่องของ “เครื่องลดความชื้น”  นั้นปัจจุบันนั้นมีการใช้งานอย่างหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นเครื่องลดความชื้นนั้นจะให้เราได้ใช้งานได้ถึง 3 แบบ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมกัน โดยปัจจุบันนั้นจะมีแบ่งออกเป็น 3 ชนิดดังนี้

  • เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรมแบบดูดซับ หรือ เครื่องดูดความชื้น
  • เครื่องลดความชื้น ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อน โดยจะทำให้ในความอุตสาหกรรมนั้นจะใช้ฮีตเตอร์ทำความร้อนภายในห้อง
  • เครื่องลดความชื้น อุตสาหกรรมแบบกลั่นตัว ที่จะมีการใช้งาน โดยการดึงอากาศภายในห้องผ่าน แผงคอยล์เย็น จากนั้นจึงมีการกลั่นตัว ความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำ และ ปล่อยให้อากาศแห้งนั้นเข้ามาแทนที่

ปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของความชื้น

            ในเรื่องของความชื้นนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งปัจจัยในเรื่องของความชื้นนั้นมีความหลากหลายอย่างมากด้วยเช่น  โดยปัจจัยนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจัยในเรื่องของความชื้นนั้นจะมีผลที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยเครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม นั้นจะมีปัจจัยดังนี้

  • ที่ตั้งของอุตสาหกรรม : ที่ตั้งของอุตสาหกรรมนั้นเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งยิ่งถ้าหากว่าภายในอุตสาหกรรมนั้นมีการตั้งในพื้นที่สูงนั้นก็จะมีความชื้นที่มากเกินขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน จึงทำให้มีผลอย่างมากด้วยเช่นกัน
  • ช่วงฤดูฝน แล สภาพอากาศ : ในเรื่องของ สภาพอากาศเองก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งในช่วงหน้าฝน จะมีความชื้นที่มากขึ้น จึงจะส่งผลให้ความชื้นนั้นสร้างความเสียหายในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน
  • ขั้นตอนการผลิต : ในขั้นตอนการผลิตนั้นก็มีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งในขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งนั้นเองจึงทำให้ในอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีการควบคุมความชื้นด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของ “เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม” นั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละเรื่องนั้นมีเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ในเรื่องของ “เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม” นั้นเอง