วิธีการดูแลรักษาเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

0 Comments
เกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมทุกขนาด เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น โดยหน้าที่หลักของเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าคือการปรับขนาดของความเร็วมอเตอร์ แรงบิดมอเตอร์ ให้มีความเหมาะสมกับงานที่ใช้ เพราะบางงานเราไม่สามารถใช้ความเร็วโดยตรงจากมอเตอร์ได้ เช่น การลำเลียงสินค้า ที่ต้องให้เคลื่อนไปอย่างช้าๆ เท่านั้น  

ซึ่งการจะทำให้เกียร์มอเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวันได้นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลรักษาให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเวลาทำงานจริง เนื่องจากเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ่อยครั้ง คือเกียร์มอเตอร์มีปัญหาทำให้งานเดินหน้าไม่ได้ หรือทำงานผิดปรกติ เป็นต้น เราจะมาดูกันว่าวิธีการดูแลรักษาเกียร์มอเตอร์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร  

ขั้นตอนการดูแลรักษาเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า 

1.สถานที่ติดตั้งต้องพร้อม 

สภาพแวดล้อมในการติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ควรเป็นสถานที่เหมาะสม แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางกายภาพกับตัวเกียร์มอเตอร์ โดยก่อนทำการติดตั้ง คุณควรสำรวจดูภายในก่อนว่าเฟืองต่างๆ อุปกรณ์ที่อยู่ในเกียร์มอเตอร์นั้นอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหรือไม่ ก่อนทำการติดตั้ง หากเห็นความผิดปรกติ จะได้แก้ไขทันที 

2.อุณภูมิที่ติดตั้งไม่ควรเกินกำหนด 

สถานที่ในการติดตั้งควรจะเป็นอุณหภูมิที่ไม่เกินกำหนด โดยจะอยู่ที่ 0-40 องศา หรือให้อยู่ในที่ร่มนั่นเอง และพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงจากการทำงานอื่น ที่จะส่งผลกระทบกับตัวเกียร์มอเตอร์ด้วย 

3.ตรวจสอบสภาพหลังการติดตั้ง 

ก่อนติดตั้งเราก็ตรวจสอบความเรียบร้อยครั้งหนึ่งแล้ว หลังการติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าก็ต้องตรวจสอบเช่นกันโดยสิ่งที่ต้องดูก็คือ การทำงานของระบบความยืดหยุ่น ว่าเป็นปรกติหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไร ก็ถือว่าใช้งานได้ 

4.เปลี่ยนทำมันเครื่องตามกำหนด 

สิ่งที่แตกต่างจากเกียร์มอเตอร์กับมอเตอร์ทั่วไปก็คือเรื่องของการใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งการใช้งานเกียร์มอเตอร์ เราจะต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วย ตามกำหนดเวลาของมัน เหมือนกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของรถยนต์ เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์มอเตอร์สมบูรณ์ตลอดเวลา และหลังจากการเปลี่ยนน้ำมันแล้ว ควรปล่อยให้น้ำมันได้มีการชะลอตัวอย่างช้าๆ ก่อน 

5.การทำความสะอาดและเช็คความเรียบร้อย 

ในการใช้งานเกียร์มอเตอร์ เราใช้แทบทุกวันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายย่อมเกิดได้ทุกวัน ก่อนการเปิดทำงานทุกครั้ง ให้คุณสำรวจความเรียบร้อยของเกียร์มอเตอร์และบริเวณโดยรอบเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องยังทำงานได้ดีอยู่ หากพบเจอปัญหาใดจะได้แก้ไข้ได้ทันที 

6.ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจ 

หากต้องการตรวจสอบการใช้งานอย่างจริงจังว่าเกียร์มอเตอร์ของเราใช้งานดีหรือไม่ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดำเนินการตรวจให้จะดีกว่า คุณจะได้รู้ขั้นตอนอย่างละเอียด มั่นใจกว่าที่เราตรวจด้วยตัวเองด้วยซ้ำ 

ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนในการดูแลรักษาเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ยาวนานเหมือนกับของใหม่ หากทำได้เช่นนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของเกียร์มอเตอร์ก็ไม่มี จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และยิ่งใช้งานได้นานเท่าไหร่ ก็จะเป็นความคุ้มค่า ประหยัดต้นทุนของเราไปด้วย